פורום בחוץלהתחדשות חינוכית בטבע הינו גוף ייחודי המורכב ממומחים לתחום חינוך החוץ, על היבטיו/רבדיו/תחומיו השונים: אנשי חינוך בשטח, אקדמיה, משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה, גופים ירוקים, איגודים ויחידות סביבתיות, במטרה להנגיש ולאפשר חינוך חוץ לכל ילד וילדה בישראל.

יעדי הפורום

1.       פורום חינוך החוץ יפעל להיות גורם מרכזי, חדשני, יוזם ובעל ראיה רחבה במטרה להטמיע את חינוך החוץ בגנים ובמוסדות החינוך בישראל ולהנגישו לכל אדם בישראל.

2.       הפורום ייצג אינטרסים וצרכים ציבוריים בתחום החינוך בכלל, וחינוך החוץ בפרט.

3.       הפורום יהווה בית לכלל גורמי המקצוע והארגונים בתחום ויפעל בשיתוף פעולה על מנת להוות פלטפורמה מרכזית עבור הגופים הממשלתיים, רשויות, אנשי מקצוע בתחום והציבור הרחב.

4.        הפורום יפעל לחיזוק הקשר ושיתוף המידע עם משרד החינוך, ראשי הרשויות/ מנהלי אגפי החינוך והציבור לשילוב תחום/גישת חינוך החוץ במסגרת הקיימת כיום.

5.       הפורום יפעל בראייה ארוכת טווח אך עם תוצרים מידיים ולפי פעימות שיגזרו מתכנית העבודה השנתית.