איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל הינו גוף עתיר מסורת, ניסיון ומקצועיות. האיגוד הוקם כגוף שאמור לפקח על  זיהום האוויר וטיפול בפליטות מתחנת הכח, אך במהלך השנים גדל נפח הפעילות של האיגוד.  כיום אנו עוסקים בנוסף לכך גם בטיפול בשפכים, מניעת קרינה, זיהום אויר ורעש , חינוך סביבתי, תכנון, טיפול בתעשיות. יחד עם הסמכויות שהתרחבו, הצטרפו עוד ועוד רשויות מקומיות לפעילות האיגוד- עד שכיום אנו האיגוד הגדול בישראל הן מבחינת היקף הפעילות והן מבחינת גודל השטח.

על מנת להשיג את מטרות האיגוד ולקדם את נושא שמירת איכות הסביבה בשטח נרחב זה אנו נדרשים לתמיכה של הרשויות המקומיות החברות באיגוד. בפעילותנו  אנו מגלים יותר ויותר נכונות והרתמות לפעול ולהיאבק למען איכות הסביבה בקרב ראשי הרשויות ואנו מברכים על כך. כמו כן אנו עובדים בתיאום מלא עם משרדי הממשלה הרלבנטיים ובראשם מחוזות חיפה ומרכז של המשרד להגנת הסביבה,  כאשר לכולנו מטרה משותפת: השמירה על איכות הסביבה ואיכות החיים של התושבים.

השינויים שחלו במודעות בתחום איכות הסביבה, ההתקדמות הטכנולוגית האדירה בשנים האחרונות, והנהירה של אוכלוסיה חדשה לשטח האיגוד מחייבים אותנו להתחדשות מתמדת. אנו בוחנים באופן תדיר את מקומנו הן בתחום איכות הסביבה  והן כארגון ופועלים לשיפור מתמיד. כפועל יוצא מכך אנו עוסקים לא רק בטיפול שוטף במפגעים סביבתיים  אלה גם  בתכנון בר קיימא  על ידי בנייה ירוקה, מניעת זיהום אוויר, שמירה על איכות מי-נחלים,  חיסכון באנרגיה ומיחזור.

עבודתנו היא שליחות שנועדה  לשפר את איכות הסביבה  למען איכות חיינו,  הדורות הבאים  ולמען עתיד כדור הארץ.

גלישה נעימה באתר ,
ניר סהר
מנכ"ל האיגוד