איגוד ערים שרון כרמל מוגדר כגוף מנטר ומערך הניטור שלו הוכרז ע"י השר להגנת הסביבה (עפ"י חוק אוויר נקי), כחלק ממערך הניטור הארצי (מנ"א) של המשרד להגנת הסביבה, והוא כפוף להוראות הממונה על המערך הארצי
מערך הניטור פועל כשלוחה של המשרד להגנת הסביבה לצורך ניטור האויר בשטח השיפוט של האיגוד. בהתאם, המערך עומד בסטנדרטים, התקנים והדרישות המחמירות של המשרד (איכות, זמינות) יחד עם זאת, כגוף בלתי תלוי, האיגוד פועל באופן עצמאי ויכול לקדם בעצמו תהליכים. לדוגמא, תחנות הניטור של האסדה, מכשירים חדישים, שיתופי פעולה אקדמאיים ועוד.
פעילות מערך הניטור נערכת תחת חוק אויר נקי, לפי תקן ISO17025 והנחיות הממונה לניטור אויר (מנ"א). האיגוד היחיד בארץ שמפעיל מערך ניטור עצמאי (בקרה, תחזוקה וכיול) ללא הישענות על גורמי חוץ.


תחומי פעילות מעבדת אוויר לבדיקה וכיול

  • ניטור רציף של תחנות כוח, תחבורה ומחצבות, באמצעות 21 תחנות ניטור
  • ניטור רקע למזהמים פוטנציאלים במרחב היבשתי של אסדת לוויתן       
  • ניטור רציף של איכות האוויר במרחב היבשתי של אסדת ליוויתן