תוגש תביעה כנגד משרדי הממשלה וחברת החשמל על פגיעה בבריאות 850 אלף תושבים ב- 18 רשויות מקומיות

מועצת איגוד ערים לסביבה שרון כרמל החליטה היום (ראשון) על הגשת תביעה נגד חברת החשמל ומשרדי הממשלה בשל פגיעה באיכות חיי 850 אלף תושבי המרחב בשל ההחלטה על המשך הפעלת יחידות 1-4 הפחמיות הישנות בתחנת הכוח אורות רבין.


מועצת איגוד ערים לסביבה שרון כרמל החליטה היום (ראשון) על הגשת תביעה נגד חברת החשמל ומשרדי הממשלה בשל פגיעה באיכות חיי 850 אלף תושבי המרחב בשל ההחלטה על המשך הפעלת יחידות 1-4 הפחמיות הישנות בתחנת הכוח אורות רבין. בנוסף החליטה המועצה להזמין את השרה להגנ"ס תמר זנדברג ומנכ"לית המשרד גלית כהן לישיבת מועצת האיגוד על מנת שיציגו את עמדתן בנושא, לאחר שלא התקבלה תשובת משרדי הממשלה בנושא.

במסגרת יישום החלטות הממשלה מוקמות שתי יחידות ייצור נוספות מסוג מחז"ם בשטח תחנת הכוח אורות רבין (יחידות  70-80). יחידות אלו, שיופעלו באמצעות גז טבעי, מתוכננות לייצר 1,200 מגוואט חשמל. הפעלת המחז"ם הראשון תוכננה להתבצע, בהתאם להחלטת הממשלה, עד לתאריך 1.6.2022 ובמקביל אמורה הייתה אמורה פעילות ביחידות היצור 1-4 בתחנת הכוח אורות רבין, לעבור למצב של שימור.
 
אף על פי כן, אישר המשרד להגנת הסביבה לחברת החשמל דחייה של למעלה משנה, בשלב ראשון, להעברת היחידות לשימור. 

יחידות 1-4 באורות רבין הן יחידות פחמיות ישנות מאוד הפועלות משנת 1980. יחידות אלה פועלות ללא מתקני הפחתת פליטות ולכן אינן מוגדרות על פי חוק אוויר נקי כ- BAT (הטכניקה המיטבית הזמינה). בשל כך, הן היחידות המזהמות ביותר מבין כלל יחידות היצור של חברת החשמל. נוסף על כך, יחידות אלה בעלות נצילות אנרגטית נמוכה והפעלתן מלווה בתקלות רבות, המצריכות הנעות נוספות על הפעלות המתוכננות ומוסיפות פליטות מזהמים משמעותית לסביבה. 
לאור זאת הדחיה בלוחות זמנים שקבעה הממשלה גורמת לתוספת משמעותית בפליטה של מזהמים המשפיעים על איכות האוויר ברמה המקומית: כ- 14,500 טון NOX, כ- 10,000 טון SOX, וכ- 500 טון חלקיקים לכול התקופה אשר נפלטות מהארובות ותוספת פליטות חלקיקים מתהליכי השינוע והאחסון של פחם ואפר פחם. כמו כן אורות רבין גורמת ל 74% מכלל פליטות תחמוצות הגופרית בארץ. על פי חוות דעת של פרופ' איתמר גרוטו מתים בכל שנה כ-50 איש כתוצאה מהזיהום ביחידות. יתרה מכך, תחנת אורות רבין היא המפעל המזהם ביותר בישראל מזה מספר שנים , בדו"ח המפל"ס של המשרד להגנת הסביבה. הדו"ח  לשנת 2021 אף חושף נתון מדאיג, על פי עלות הזיהום הבריאותי מאורות רבין גדול מסכום הזיהום הבריאותי של 9 המפעלים המזהמים ביותר אחריו ביחד.


איגוד ערים לסביבה שרון כרמל מוביל מאבק לסגירת היחידות. לאור הגשת הדחייה ולאחר שמשרדי הממשלה לא נענו לפניות האיגוד בנושא, הוחלט היום על הגשת תביעה לפיצוי על פגיעה באיכות חיי התושבים כנגד חברת החשמל ומשרדי הממשלה ועל הזמנת השרה להגנ"ס תמר זנדברג ומנכ"לית המשרד גלית כהן לישיבת מועצת האיגוד הקרובה, על מנת שיציגו את עמדתן בנושא.
יו"ר האיגוד וראש מועצה אזורית חוף הכרמל אסיף איזק "תושבי מרחב האיגוד משלמים בבריאותם על הדחייה בסגירת היחידות. לאחר שמיצינו את כל ההליכים ולאור התעלמות משרדי הממשלה החלטנו על הגשת תביעה על הפגיעה בבריאות ואיכות חיי התושבים. תפקידנו הוא לדאוג לבריאות ואיכות חייהם-  לא יתכן שתושבי המרחב יחיו בחוסר ודאות - אל מול אוזלת הממשלה.".