תחנת הכוח אורות רבין היא המפעל המזהם ביותר גם בשנת 2022

נתוני איגוד ערים לסביבה שרון כרמל מעידים  ," אי עמידה של חברת החשמל  בלוחות הזמנים להקמת המחז"מים וסגירת יחידות 1-4  באורות רבין גרמו לעליה בצריכת הפחם ב- % 15, וכן לתוספת פליטות של  30,000 טון תחמוצות ועוד 20,000  טון גופרית דו חמצנית ו- 1000 טון של חלקי


נתוני מפלס 2022  -אורות רבין שוב המפעל המזהם בישראל

נתוני איגוד ערים לסביבה שרון כרמל מעידים  ," אי עמידה של חברת החשמל  בלוחות הזמנים להקמת המחז"מים וסגירת יחידות 1-4  באורות רבין גרמו לעליה בצריכת הפחם ב- % 15, וכן לתוספת פליטות של  30,000 טון תחמוצות ועוד 20,000  טון גופרית דו חמצנית ו- 1000 טון של חלקיקים לסביבה. בכך נמשכת התחלואה הקשה העומדת על 50 מתים בשנה".

תחנת הכוח אורות רבין היא המפעל המזהם ביותר גם בשנת 2022, כך עולה מנתוני מפלס 2022 שפרסם היום( רביעי)  המשרד להגנת הסביבה. 
על פי הנתונים  העלות החיצונית של הפליטות מאורות רבין בשנת 2022 היא הגבוהה ביותר בארץ הן במרכיב של פליטות מזהמים בעלי השפעה בריאותית והן במרכיב פליטות גזי חממה. העלות של פליטת מזהמים מקומיים שהינם בעלי השפעה על בריאות התושבים מתחנת הכוח אורות רבין לבדה שווה לעלות של 9 המפעלים הגדולים ביותר בארץ.
 כמו כן, בשנת 2022 תחנת הכוח אורות רבין היתה אחראית לפליטה של 71% מפליטות תחמוצות הגופרית בישראל ועל כ- 50% מפליטות תחמוצות החנקן ברמה הארצית. עוד עולה מנתוני המפל"ס כי כמות הגזים הללו  שנפלטו  מתחנת הכוח אורות רבין גבוהה לפחות פי 3 מהפליטות מכל אחד מאזורי התעשייה הגדולים בארץ לרבות מפרץ חיפה, נאות חובב א.ת. אשקלון ומישור רותם.

מנהלת מחלקת תעשיות באיגוד  - הממונה על הפיקוח בתחנת הכוח אורות רבין יונת אלקלעי ניתחה את נתוני המפלס בהתאם לנתוני הניטור הבקרה והפיקוח השוטפים של איגוד ערים לסביבה שרון כרמל. 

מניתוח הנתונים עולה כי
-בשנת 2022 חלה עליה בצריכת הפחם באורות רבין   ב -%  15 ביחס לשנת 2021,  וזאת בניגוד לעמדת והצהרות משרד האנרגיה על הפחתת השימוש בפחם. 

 -אי עמידה של חברת החשמל  בלוחות הזמנים להקמת המחז"מים ובדרישות היתר הפליטה, גרמו לזיהום ניכר. במידה והיו עומדים במועדים ובתנאים כבר בשנת 2022 היתה הפחתה של 60-70% בפליטת מזהמים גזים ביחס לשנת 2021. בניגוד לכך, היחידות המשיכו לעבוד כבשגרה.  מכאן שניתן לומר כי העיכוב גרם להמשך התחלואה הקשה - אשר על פי משרד הבריאות- פרופ' גרוטו, גורמת ל-50 מתים בשנה. 

- ההשפעה העיקרית על הפליטות מתחנת הכוח אורות רבין הינה מיחידות 1-4. הפליטות מיחידות 1-4 גדולות בסדר גודל - פי 10 בקרוב, מהפליטות ביחידות 5-6 אף על פי שהיקף הייצור ביחידות 5-6 גדול באופן משמעותי מהיקף הייצור ביחידות 1-4. 

- העיכוב בהפעלת מחז"מים 70 ו- 80 שאמורים להחליף את יחידות 1-4 (שנתיים  בהפעלת מחז"מ 70 ועיכוב של כמעט שלוש שנים בהפעלת מחז"מ 80 ) גורמים  לפליטה של  30,000 טון תחמוצות חנקן ועוד 20,000  גופרית דו חמצנית ועוד 1000 טון של חלקיקים לסביבה, בשל המשך הפעלת יחידות 1-4. 

יו"ר איגוד ערים לסביבה שרון כרמל וראש מועצה אזורית חוף הכרמל אסיף איזק," שנה אחר שנה, התושבים הגרים בסמיכות לתחנה  סובלים מהזיהום הקשה, וזאת בשל אי העמידה בלוחות הזמנים לסגירת היחידות הפחמיות ולהפעלת המחז"מים. מוכרחים לסגור את יחידות 1-4 עכשיו ולקדם תוכנית מהירה להפעלת המחזמ"ים בשיגרה ובחירום."