מתנגדים לשינויים בחוק הרישוי הסביבתי המשולב שיפגעו  בבריאות הציבור. 

האיגוד מתנגד לסעיפים משמעותיים המוצעים לשינוי בחוק, אשר אישורם יפגע באופן משמעותי ביכולת הפיקוח על זיהום מפעלים וכפועל יוצא מכך תגרם  פגיעה משמעותית בבבריאות ואיכות חיי תושבים ואיכות הסביבה.


מתנגדים לשינויים בחוק הרישוי הסביבתי המשולב שיפגעו  בבריאות הציבור. 

האיגוד מתנגד לסעיפים משמעותיים המוצעים לשינוי בחוק, אשר אישורם יפגע באופן משמעותי ביכולת הפיקוח על זיהום מפעלים וכפועל יוצא מכך תגרם  פגיעה משמעותית בבבריאות ואיכות חיי תושבים ואיכות הסביבה.אנו קוראים לחברי הוועדה לתקן את הליקויים המוצעים בחוק לטובת בריאות ואיכות חיי הציבור. 
 

הצעת חוק רישוי משולב- נייר עמדה איגוד ערים שרון כרמל.pdf