נתוני ניטור מתוקפים חודש יוני

נתוני ניטור מתוקפים חודש יולי  

נתוני ניטור מתוקפים חודש אוגוסט  

נתוני ניטור מתוקפים חודש ספטמבר 

נתוני ניטור מתוקפים חודש אוקטובר

* הנתונים המוצגים הינם תוצאות מדידה בתחנת הניטור הממוקמת בשטח המתקן.

לתשומת לבכם: התחנה עצמה עדיין נמצאת בשלב ההרצה; הזמנים מיוצגים לפי שעון חורף.