סייע/ת מעבדה

נתוני המשרה

יחידה

מעבדת שפכים וקולחים

סוג התפקיד

אינו מאוזכר בחקיקה[1]

תאריך עדכון

13/06/2022

היקף העסקה

80%

תיאור התפקיד

ייעוד

כוח עזר במעבדה בנושאי ניקיון

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות

ניקיון יומי של המעבדות ושטחים ציבוריים באיגוד

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

אמינות, חריצות, נכונות לעבודה פיזית         

כפיפות

מנכ"ל האיגוד

תנאים מקדימים למינוי

ידע והשכלה

השכלה

לא נדרשת

קורסים והכשרות מקצועיות

לא נדרשים

שפות

 

יישומי מחשב

לא נדרשים

תנאים נוספים למינוי

לא נדרשים

ניסיון מקצועי

ניסיון קודם בניקיון

ניסיון ניהולי

לא נדרש

סוג מכרז

פומבי

מנהלה

  1. מועד פרסום המודעה 19/06/2022
  2. בקשות למכרז יש להגיש עד יום 17/07/2022 בשעה 10:00.
  3. מועמד המעוניין לקבל פרטים להגשת המועמדות, רשאי לפנות אל איגוד ערים שרון-כרמל במייל shiri@sviva-sc.org.il ו/או בטל' 04-6123409
  4. מועמדים העונים על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים לדוא"ל shiri@sviva-sc.org.il. נא לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד/ת ואת שם המשרה.
    בקשות אשר תוגשנה שלא במועד הרלוונטי ו/או ללא המסמכים והאסמכתאות הנדרשים לא יידונו.       
  5. המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לנשים ולגברים כאחד.
  6. הגשת מועמדות מהווה מתן אישור לאיגוד ערים שרון-כרמל לשמירת המידע בהתאם לחוק. 
  7. בהתאם לתקנות הרשויות המקומיות (מכרזים לקבלת עובדים, תש"פ-2021), תינתן עדיפות לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם ברשות, אם

המועמד/ת הנו/הנה בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.  

  1. כמו-כן, בהתאם לחוק ולתקנות, מועמד/ת עם מוגבלות יהא/תהא זכאי/ת להתאמות הנדרשות מחמת מוגבלותו/ה בהליכי הקבלה לעבודה.
 

[1] העסקת עובד זה תתאפשר באמצעות העסקה ישירה או במסגרת העסקה במיקור חוץ.