רכז/ת תעשיות  

נתוני המשרה

יחידה

אגף תעשיות ותשתיות

סוג התפקיד

אינו מאוזכר בחקיקה[1]

תאריך עדכון

13/06/2022

היקף העסקה

100%

תיאור התפקיד

ייעוד

עבודה שוטפת כחלק מצוות התעשיות, ריכוז מידע באגף תעשיות, פיקוח על התעשיות והמפעלים.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות

 1. פיקוח על מפעלים בהיבטים הסביבתיים השונים בתעשייה: פליטות לאוויר, ריח, שפכים, מים, קרקע, ניטור רעש, קרינה, פסולת, פסולת חומ"ס, חומרים מסוכנים, הערכות לחירום ולמניעת אירועי חומרים מסוכנים.
 2. ריכוז נתונים משאר רכזים באגף, בנייה וניהול מערכת מידע של תעשייה, הצלבת מידע בין התחומים. ריכוז והעברת מידע למנהל האגף.
 3. השתתפות בפגישות האגף והוצאת סיכומי פגישות הכרחי לתפקיד. השתתפות בפגישות חוץ ארגוניות והוצאת סיכומים ככל שיידרש.
 4. יישום חוקי העזר של האיגוד.
 5. בחינת עמידה בדרישות החקיקה הסביבתית בתחום התעשייה ובתחומים נוספים ככל שיידרש. בחינת התאמה של תעשיות חדשות לאזורים נתונים וקביעת תנאים לקבלת המפעל באזור נתון, סיוע למתכנן סביבתי של האיגוד מתן תנאים סביבתיים למפעלים בהיתר הבנייה וברישיון העסק.
 6. פיקוח על נתוני ניטור רציף מארובות ושפכים במפעלים.
 7. איתור וזיהוי מפגעי ומטרדי ריח בתחום התעשייה ותחומים אחרים, וקביעת תנאים למניעתם.
 8. עבודה שוטפת מול התעשייה והרשויות המקומיות (אגפי סביבה וקיימות, רישוי עסקים, הנדסה ותאגידי מים).
  9. עבודה מול גורמי רגולציה שונים: המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, משרד הבריאות וגופים ציבוריים כגון רשות המים ועוד.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

ראייה מערכתית, אסרטיביות, יכולת עבודה בצוות לצד ביצוע משימות באופן עצמאי, מוטיבציה גבוהה, יוזמה אישית, יצירתיות, יכולת התמודדות עם ריבוי משימות במקביל ויכולת תיעדוף שלהן, אחריות ואמינות

כפיפות

מנהל אגף תעשיה ותשתיות

תנאים מקדימים למינוי

ידע והשכלה

השכלה

אקדמאית (תואר ראשון לפחות) באחד התחומים הבאים: מדעי הטבע/ קרקע ומים/ מדעי הסביבה/

בריאות הסביבה/ כימיה/ /מדעי החיים/הנדסת סביבה/הנדסה כימית/ הנדסת מזון/ביוטכנולוגיה.
יתרון: תואר אקדמאי מתקדם באחד מהתחומים

שפורטו לעיל.

קורסים והכשרות מקצועיות

קורסים והכשרות מקצועיות רלוונטיות לתפקיד יהוו יתרון.

שפות

יכולת הבעה בכתב ובעל פה בשפה העברית ברמה גבוהה.
ידיעת השפה האנגלית ברמה המאפשרת הבנת חומר מקצועי וקשר מול גורמים מחו"ל.

יישומי מחשב

שליטה בתוכנות Office
שליטה מתקדמת ב-EXCEL תהווה יתרון.

תנאים נוספים למינוי

1. רישיון נהיגה בתוקף
2. ללא עבר פלילי

ניסיון מקצועי

2 שנות ניסיון לפחות כמפורט בתיאור התפקיד או בתחומים שבהם קיימת זיקה לתפקיד זה. יתרון לניסיון בעבודה בתעשייה

 

ניסיון ניהולי

 לא נדרש

סוג מכרז

פומבי

מנהלה

 1. מועד פרסום המודעה 19/06/2022
 2. בקשות למכרז יש להגיש עד יום 17/07/2022 בשעה 10:00.
 3. מועמד המעוניין לקבל פרטים להגשת המועמדות, רשאי לפנות אל איגוד ערים שרון-כרמל במייל shiri@sviva-sc.org.il ו/או בטל' 04-6123410
 4. מועמדים העונים על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים בצירוף המסמכים הנדרשים (צילום רישיון נהיגה ותעודות ומסמכים המעידים על הלימודים והניסיון) לדוא"ל shiri@sviva-sc.org.il. נא לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד/ת ואת שם המשרה.
  בקשות אשר תוגשנה שלא במועד הרלוונטי ו/או ללא המסמכים והאסמכתאות הנדרשים לא יידונו.       
 5. המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לנשים ולגברים כאחד.
 6. הגשת מועמדות מהווה מתן אישור לאיגוד ערים שרון-כרמל לשמירת המידע בהתאם לחוק. 
 7. בהתאם לתקנות הרשויות המקומיות (מכרזים לקבלת עובדים, תש"פ-2021), תינתן עדיפות לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם ברשות, אם

המועמד/ת הנו/הנה בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.  

 1. כמו-כן, בהתאם לחוק ולתקנות, מועמד/ת עם מוגבלות יהא/תהא זכאי/ת להתאמות הנדרשות מחמת מוגבלותו/ה בהליכי הקבלה לעבודה.
       
 

[1] העסקת עובד זה תתאפשר באמצעות העסקה ישירה או במסגרת העסקה במיקור חוץ.