בעקבות עבודות שמתבצעות על האסדה ומצריכות את כיבוי תחנת הניטור שמוצבת על האסדה, תושבת פעילות התחנה החל ב-2.11.21 למספר שבועות.