עקב נזק הנגרם לציוד התחנה מעבודות קבלן המתבצעות בסמוך לתחנה, החל מתאריך 8.11.21 יופסקו שידורי תחנת ניטור בנחשולים.