מדובר, למעשה, בפעם הראשונה בישראל בה מבוצע ניטור על גבי אסדה ונתונים ממנה מפורסמים לציבור

כזכור, האיגוד חתם על הסכם עם חברת Chevron (נובל אנרג'י) להתקנת תחנה לניטור רציף על גבי האסדה ופרסום נתוני התחנה לציבור. בהתאם להסכם הוצבה על האסדה מערכת לניטור רציף של פליטות BTEX וכן מערכת מטאורולוגיה. טרם הצבת המערכת- נבדק המפרט הטכני על ידי אנשי המקצוע של איגוד על מנת לאשר את התאמתו להנחיות הממונה על מערך הניטור הארצי. יצוין כי הצבת התחנה בוצעה על אף שלא הוגדר כך בהיתר הפליטה של האסדה או בחוק המחייב את שברון לעשות כן.
לאחרונה קיבל האיגוד קוד לצפייה אונליין בנתוני מערכת הניטור. בשלב הצפייה אין  לאיגוד אפשרות להורדה ואגירה של נתוני המערכת, אלא אפשרות לצפייה ופיקוח עליהם בהם בלבד.  על פי ההסכם בוצע תיקוף של נתוני המערכת – על ידי חברה חיצונית מוסמכת ע״י הרשות להסמכת מעבדות , לרבות בקרה, אימות ודיגול נתונים בהתאם לתקנים של המשרד להגנת הסביבה, על בסיס יממתי, ולאחר מכן הם הועברו לאיגוד. בהמשך לכך, בוצעה  בדיקה של הנתונים של הצוות המקצועי של האיגוד ולאחר מכן החל השבוע פרסום שוטף באתר האיגוד.  הנתונים מהתחנה שעל האסדה מתווספים  לנתונים של שלושת תחנות הניטור החופיות שהציב האיגוד אשר מודדות את איכות האוויר מהאסדה ונתוניהם מפורסמים אף הן באתר האיגוד. 
יו"ר האיגוד אסיף איזק: "על פי הנתונים הראשונים  עולה כי אין חריגות באיכות האוויר גם מתחנת הניטור שעל האסדה כפי שאין חריגות גם בתחנות החופיות. זוהי בשורה לציבור  במרחב האיגוד. אנו כמובן נמשיך לעמוד על המשמר ולבחון מידי יום את הנתונים המתקבלים על מנת לפרסמם לציבור בשקיפות ובאמינות".
עוד הוסיף אזיק כי "מדובר בפעם הראשונה בישראל בה מבוצע ומפורסם ניטור על גבי אסדה.  היו הרבה קשיים ומהמורות בדרך- כל שכן שהניטור מבוצע על אף שלא הוגדר בהיתר הפליטה של האסדה או בחוק המחייב את שברון לעשות כן. ההישג הגדול מכולם הוא שלראשונה מבוצע ומפורסם הפיקוח והניטור על איכות הסביבה כבר בעומקו של הים, במקביל לאוויר והיבשה".