פיקוח ואכיפה

במהלך 2022 אגף הפיקוח שלנו טיפל ב-513  קריאות בנושאים שונים: אבק, אסבסט, חומרים מסוכנים, פסולת, ריח, רעש, שפכים ותחנות כח. כאשר אבק ופסולת היו התלונות העיקריות.

הפניות באגף הפיקוח יכולות להיות יזומות כביקורות או כאשר רכזי הפיקוח מגלים מפגע סביבתי (כמו השלכות פסולת בלתי חוקית) או כאשר אחד מהמוקדים של רשויות האיגוד פונים לאיגוד.

  
חלוקת הפניות על פי רשויות

בשנת 2022, האיגוד הגדיל משמעותית את האכיפה באמצעות כלים טכנולוגים חכמים כגון מצלמות ובכך גדלו מספר תפיסות עבריינו הפסולת כל מרחב האיגוד, חשוב לציין כי בנוסף לקנסות האיגוד דואג כי עבריני הפסולת ינקו את כל האזור בו הושלכה הפסולת.