רכזת חינוך סביבתי: אילה אבידור
מספר טלפון: 04-6123410
כתובת מייל: ayala@igudhadera.co.il

באיגוד ערים שרון כרמל אנו פועלים רבות על מנת לקדם את המטרה שהיא הגברת המודעות לנושאים הסביבתיים, ולהבין כי כל אחד מאתנו נושא באחריות לכך. הדבר נעשה במספר אופנים:

עמידה בקשר עם מערכות החינוך הפורמאליות

עידוד בתי הספר לקיים פעילויות לימודיות, קהילתיות סביבתיות(בתחומי האיגוד פועלים כ-120 בתי ספר שונים). סיוע בכתיבת תוכניות לימודיות לבתי הספר. ליווי והנחיית מועצות תלמידים ירוקות. חלוקת חומרי הסברה והשאלת עזרי לימוד. איתור ושילוב בתי ספר וגני ילדים בתהליכי הסמכה למוסדות חינוך ירוקים של המשרד להגנת  הסביבה. קיום השתלמויות לצוותי הוראה – מנהלים, מורים וגננות.

פעילות בתחום המערכת הבלתי פורמאלית והקהילתית

המטרה הראשונית היא  העצמה  של יחידים בקהילות לפעול ביחד ולשנות את סביבת מגוריהם וחייהם. הקורסים בנויים משני חלקים. החלק הראשון עוסק בתכנים ירוקים. נושאים כמו , מיחזור, פסולת, נאמני ניקיון, נאמני בעלי חיים, זיהום אויר, תכנון סביבתי ועוד ועוד – תוך כדי התאמה לנושאים הרלוונטיים לקהילה שבה מתקיים הקורס. חלק אחר בתוכנית הקורס שם דגש על הפיכת הקבוצה לצוות משימה. עם תום ההכשרה על הקבוצה מוטלת האחריות לפעול וליזום פרויקטים לטובת הקהילה, תוך שיתוף של סקטורים אחרים בקהילה.

פעילויות נוספות של האגף

הפקת חוברות מידע בנושאים שונים הנמצאים בטיפול האיגוד והפצתם. ארגון מפגשי הכשרה לנאמני ניקיון והרצאות לקבוצות עפ"י פניה. ייזום פרויקטים לעידוד המודעות לנושאים סביבתיים- פרויקטים לאיסוף סוללות, נייר לבן, חלוקת ומכירת קומפוסטרים. חברות בועדות ציבוריות לאיכות הסביבה, והשתתפות בועדות היגוי לפי הצורך. ה"אני מאמין" של האגף מקדם בברכה שיתופי פעולה בין האיגוד לבין גורמים מקצועיים ואחרים הנמצאים במרחב האיגוד וברמה הארצית.

{sub_menu]