הישג לאיגוד במועצה הארצית לתכנון ובניה

המועצה הארצית לתכנון ובניה ביקשה מרשות הגז לספק מתווה לצמצום שטחים בים - בסמוך לאסדת לוויתן, וביבשה - באתר תחנת הכוח חגית ובפוליגון הדרומי - עמק חפר - נתניה. במידה ולא תתקבל עמדה ברורה, תשקול המועצה לתיקון תמ"א 37 ח'


המועצה הארצית לתכנון ובניה ביקשה מרשות הגז  לספק מתווה לצמצום שטחים בים - בסמוך לאסדת לוויתן, וביבשה - באתר תחנת הכוח חגית ובפוליגון הדרומי - עמק חפר - נתניה.
במידה ולא תתקבל  עמדה ברורה, תשקול המועצה לתיקון תמ"א 37 ח'

כך הוחלט בדיון שהתקיים היום(שלישי)  במועצה הארצית לתכנון ובנייה ביוזמת
איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל אשר הגיש חוות דעת מקצועית לוועדה.  
הדיון נקבע בהמשך לבג"ץ שהוגש  ביוזמת ראשי הרשויות המקומיות: מגידו- איציק חולבסקי, זכרון יעקב- זיו דשא ועמק חפר- ד"ר גלית שאול, על ידי עו"ד תומר מירז ופעיל הסביבה גידי מתיתהו.

בחוות הדעת צויין כי יש  להשיב לציבור שטחים בים וביבשה אשר הוגדרו בתמ"א/37/ח' כשטחים ייעודים לצרכי מתקני גז ותעשייה. השטחים המדוברים הינם 242 דונם בסמוך לאתר תחנת הכוח חגית, אשר נקבע בתכנית בשלב בו עדיין לא היה ברור - בשל עתירה לבג"צ מהו השטח שיאושר לאחסון וסילוק קונדנסט מאסדת לוויתן בשעת חירום, במקרים בהם הזרמתו הרציפה לבז"ן איננה מתאפשרת. עם זאת למרות שבהמשך לדיון בבג"צ לא אושר מתקן לטיפול בקונדנסט באתר חגית אלא אחסון וסילוק בלבד הושארו בעינם גם השטחים לטיפול. כמו כן נשמר שטח למיכלים נוספים עבור ספק גז נוסף – מתחרה, אך הספק, חברת אנרג'יאן הקימה את מתקני הטיפול בגז שבשימושה, בסמיכות לאסדה בים, כך שגם שטח זה מיותר. יתרה מכך, המלצת ועדת המנכ"לים לפיתוח וקידום מפרץ חיפה, קבעה יעד לפיו בתוך עשור תופסק הפעילות של התעשייה הפטרוכימית במפרץ , כך  נראה כי יש טעם לבחון מחדש את הנחיצות בהותרת המיכלים הקיימים באתר חגית, שכן המיכלים מהווים גיבוי למקרה של חוסר יכולת הזרמה למפעלים אלו ממש – הזרמה לבז"ן. יצויין כי החשש הגדול בקרב הציבור - אותו מייצג איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל - ב18 רשויות מקומיות, הינו מהרחבת הפעילות התעשייתית ב"אתר חגית" לכדי אזור תעשייה פטרוכימי רחב היקף, וחשש מן ההשלכות הסביבתיות הדרמטיות הצפויות להתלוות לכך היות ובשטח יש מרחבי גידול לחים, וזנים נדירים של החי והצומח.
שטח נוסף לגביו התקיים דיון  הוא הפוליגון הדרומי מול חופי עמק חפר ונתניה. גם לגבי שטח זה הוגשה דרישה לבטלו או לצמצמו.
שטח משמעותי נוסף שנדון היום במועצה הארצית לתכנון ובניה  נוגע להחלטה שלא להקים עוד תחנות קבלה וטיפול בגז טבעי באסדת לוויתן - לאור עתירת האיגוד בנושא לפני מספר שנים שקבעה כי תתאפשר הפקת 2.4 מלמ"ק לשעה. בשל כך דרש האיגוד מהוועדה  לצמצם את השטח שיועד להפקת גז נוספת בתמ"א האמורה ולהשיב גם את השטח הזה לציבור ובכך גם ימנע דיון עתידי נוסף בהרחבת האסדה.  

כאמור, המועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה היום לקדם את עמדת איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל.

יו"ר האיגוד אסיף איזק,"שמירה על איכות הסביבה - גם בעומק הים  וגם ביבשה משמעותה גם  שמירה על השטחים ומניעת אפשרות להקמת תעשיות מזהמות. האיגוד פועל להבטיח זאת. אנו נמשיך ונפעל לקידום החלטה זו של המועצה הארצית לתכנון ובנייה הנסמכת על חוות דעת האיגוד בכדי להבטיח את איכות הסביבה ואיכות חיי התושבים במרחב האיגוד."